Δεκαπενταμελες 2012 - 2013

logo

Δεκαπενταμελες 2012 - 2013

Δεκαπενταμελές 1012-1013Την Τετάρτη 10-10-12 οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νάουσας ψήφισαν τους εκπροσώπους τους για το δεκαπενταμελές συμβούλιο. Την Πέμπτη 11-10-12 συγκεντρώθηκαν οι μαθητές που εκλέχθηκαν για το δεκαπενταμελές και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής

1 Κλώνα Ανθή Πρόεδρος
2 Δεληχρήστου Νικολέτα Αντιπρόεδρος
3 Πράπας Κων/νος Γραμματέας
4 Δήμου Γεώργιος μέλος
5 Καραγιάννης Θεόδωρος μέλος
6 Χατζή Ευθυμία μέλος
7 Τσιάνος Θωμάς μέλος
8 Τσίτσης Δημήτριος μέλος
9 Τσουκαλάς Θεοδόσιος μέλος
10 Σαρμπίνος Κων/νος μέλος
11 Νικολαίδης Κων/νος μέλος
12 Μίσκος Γεώργιος μέλος
13 Τσέλιος Εμμανουήλ μέλος
14 Μπουτκάρη Αναστασία μέλος
15 Μπαρμπαρούσης Δημήτριος μέλος

S5 Box

S5 Register