Μαθητικές κοινότητες

 • 1 Φουνταλή Μαρία Πρόεδρος
  2 Βογιατζής Λεωνίδας Αντιπρόεδρος
  3 Νοίδου Εύα Γραμματέας
  4 Παρθενόπουλος Αναστάσης μέλος
  5 Δήμου Γεώργιος μέλος
  6 Λούκα Μπριγκίτα μέλος
  7 Ράπτη Αναστασία μέλος
  8 Μώκας Κων/νος μέλος
  9 Γαλανός Δημήτριος μέλος
  10 Γιαννούλης Βαγγέλης μέλος
  11 Ζιώτα Ευθυμία μέλος
  12 Νούση Μαρία μέλος
  13 Καραγιάννης Θεόδωρος μέλος
  14 Τσουκαλάς Θεοδόσης μέλος
  15 Τάνος Χρήστος μέλος
 • Δεκαπενταμελές 1012-1013Την Τετάρτη 10-10-12 οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νάουσας ψήφισαν τους εκπροσώπους τους για το δεκαπενταμελές συμβούλιο. Την Πέμπτη 11-10-12 συγκεντρώθηκαν οι μαθητές που εκλέχθηκαν για το δεκαπενταμελές και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής

  1 Κλώνα Ανθή Πρόεδρος
  2 Δεληχρήστου Νικολέτα Αντιπρόεδρος
  3 Πράπας Κων/νος Γραμματέας
  4 Δήμου Γεώργιος μέλος
  5 Καραγιάννης Θεόδωρος μέλος
  6 Χατζή Ευθυμία μέλος
  7 Τσιάνος Θωμάς μέλος
  8 Τσίτσης Δημήτριος μέλος
  9 Τσουκαλάς Θεοδόσιος μέλος
  10 Σαρμπίνος Κων/νος μέλος
  11 Νικολαίδης Κων/νος μέλος
  12 Μίσκος Γεώργιος μέλος
  13 Τσέλιος Εμμανουήλ μέλος
  14 Μπουτκάρη Αναστασία μέλος
  15 Μπαρμπαρούσης Δημήτριος μέλος
 • Την Τρίτη 29-10-13 οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νάουσας ψήφισαν τους εκπροσώπους τους για το δεκαπενταμελές συμβούλιο. Στη συνέχεια συνεδρίασαν τα 15 μέλη που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Σχολείου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:Το δεκαπενταμελές 2013 - 14

  1 Τσιάκος Σταύρος Πρόεδρος
  2 Μίσκος Γεώργιος
  Αντιπρόεδρος
  3 Θωμά Παναγιώτα
  Γραμματέας
  4 Δήμου Γεώργιος μέλος
  5 Σαρμπίνος Κων/νος μέλος
  6 Παπαϊωάννου Μαρία μέλος
  7 Σεπιτάνου Μαριάμ μέλος
  8 Ψαθάς Κων/νος μέλος
  9 Γιαννούλης Δημήτριος μέλος
  10 Μπαρμπαρούσης Δημήτριος μέλος
  11 Καϊμακάμης Πολύδωρος μέλος
  12 Τανούσης Σεραφείμ μέλος
  13 Τσέλιος Εμμανουήλ μέλος
  14 Ιωάννου Ιωάννα μέλος
  15 Σπαθάκης Παναγιώτης μέλος

S5 Box